Palestina/Israël

DE OORZAKEN VAN ILLEGALE BEZETTING

 

CNCD – PERSBERICHT | 9 Okt 2023

PALESTINA/ISRAËL: PRIORITEIT VOOR EEN STAAKT-HET-VUREN, BESCHERMING VAN BURGERS EN EERBIEDIGING VAN HET INTERNATIONAAL RECHT

Op 7 oktober lanceerde Hamas een ongekende aanval op het zuiden van Israël en pleegde daarbij talloze oorlogsmisdaden tegen Israëlische burgers. Als reactie daarop lanceerde Israël een grootschalige militaire operatie in de Gazastrook. De menselijke tol stijgt met het uur. Enkele honderden doden, waaronder veel burgerslachtoffers, zijn al te betreuren in Israël en Gaza. De organisaties die dit persbericht ondertekenden, veroordelen ondubbelzinnig de oorlogsmisdaden tegen zowel Israëlische als Palestijnse burgers. Ze roepen België en de EU op om prioriteit te geven aan het sluiten van een onmiddellijk staakt-het-vuren, de bescherming van burgers en het respecteren van het internationaal recht. Ze herinneren er ook aan dat alleen oplossingen voor de structurele oorzaken van dit geweld er een definitief einde aan kunnen maken.

 

 

Bij zonsopgang op zaterdag 7 oktober lanceerde Hamas een ongekend gewelddadige aanval op het zuiden van Israël. Commando's van de gewapende vleugel van Hamas trokken Israël binnen en doodden en verwondden vele Israëlische burgers en gijzelden anderen. In reactie daarop lanceerde Israël zaterdag een militaire operatie tegen Hamas-stellingen in de Gazastrook. Het lukrake Israëlische bombardement heeft al geleid tot de dood van vele Palestijnse burgers.

Geconfronteerd met het escalerende geweld moeten België en de EU zich houden aan het internationaal recht. Het vermoorden, ontvoeren en gijzelen van burgers zijn oorlogsmisdaden, net als willekeurige bombardementen. Schendingen van het internationaal humanitair recht zijn onaanvaardbaar, ongeacht de daders. Bovendien draagt de internationale gemeenschap, door consequent te verzuimen alle partijen te dwingen het internationaal recht te respecteren en door schendingen onbestraft te laten, een grote verantwoordelijkheid voor de nijpende situatie waarin we ons nu bevinden.

Het is ook essentieel om te kijken naar de context waarin deze escalatie plaatsvindt. Al meer dan zestien jaar legt Israël een blokkade op aan de Gazastrook, waardoor meer dan 2 miljoen Palestijnse mannen en vrouwen collectief worden gestraft. Ze worden ook regelmatig blootgesteld aan willekeurige Israëlische bombardementen waaraan ze niet kunnen ontsnappen. Door deze ernstige beperkingen op het verkeer van mensen en goederen is 97% van het beschikbare water in Gaza ongeschikt voor consumptie, ligt het werkloosheidspercentage op 47% en is 80% van de bevolking afhankelijk van internationale hulp. Deze blokkade is één element van de langdurige bezetting en het apartheidsregime dat Israël oplegt aan de gehele Palestijnse bevolking.

Onze organisaties veroordelen ondubbelzinnig de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers, die oorlogsmisdaden zijn en als zodanig veroordeeld moeten worden. Ze veroordelen met evenveel kracht de willekeurige aanvallen van het leger op de Palestijnse burgerbevolking in Gaza. Alle politieke en diplomatieke kanalen moeten worden geactiveerd om een einde te maken aan deze gewelddaden. Een buitengewone vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken is bijeengeroepen door de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Josep Borrell, op dinsdag 10 oktober. Onze organisaties dringen er bij België en de Europese Unie op aan om op korte termijn prioriteit te geven aan een onmiddellijk staakt-het-vuren, de bescherming van de burgerbevolking, zowel Palestijns als Israëlisch, en de naleving van het internationaal recht.

Zij veroordelen het besluit van de Europese Commissie om de hulp aan de Palestijnen op te schorten, omdat dit de Palestijnse Autoriteit en UNRWA alleen maar zal verzwakken en de hele Palestijnse bevolking collectief zal straffen op een moment dat zij deze hulp het hardst nodig heeft. Ze roepen België en de Europese Unie ook op om snel actie te ondernemen om een einde te maken aan de terugkerende cycli van geweld in de regio door de structurele oorzaken ervan aan te pakken, waaronder de langdurige bezetting van Palestijns grondgebied en de talrijke schendingen van het internationaal recht die daaruit voortvloeien.

 

Ondertekenaars : Association Belgo-Palestinienne ; Belgian Academics and Artists for Palestine ; Broederlijk Delen ; CNCD-11.11.11 ; Entraide et Fraternité ; Intal ; La Centrale Générale-FGTB ; Mouvement Ouvrier Chrétien ; Palestina Solidariteit ; Pax Christi Vlaanderen ; Solsoc ; Soutien Belge Overseas ; Union des Progressistes Juifs de Belgique ; Viva Salud ; Vrede ; 11.11.11 (Vlaanderen).

 

 

nl_NLDutch