wereldwijde strategie

De algehele strategie van SB OverSeas is gestructureerd volgens drie hoofdpijlers, die hieronder worden genoemd. SBO richt zich op

 • Verbetering van de leefomstandigheden van vluchtelingengemeenschappen in Europa en het Midden-Oosten en empowerment van lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden door
 • strategische partnerschappen op te zetten op lokaal, Europees en internationaal niveau met een multistakeholderaanpak, en tegelijkertijd Pleitbezorging
 • voor het respecteren van de sociale, economische en culturele rechten van vluchtelingengemeenschappen wereldwijd.

WERELDWIJDE STRATEGIE

 • Ontwikkelen van projecten, programma's en activiteiten gericht op het bevorderen van de mensenrechten, sociale en culturele rechten en capaciteiten van vluchtelingengemeenschappen
 • Strategische partnerschappen opbouwen op lokaal, Europees en internationaal niveau
 • Op lokaal, Europees en internationaal niveau opkomen voor de rechten, integratie en inclusie van vluchtelingen
 • De behoeften van vluchtelingengemeenschappen in kaart brengen, lacunes opvullen en concrete ondersteuning bieden.
 • Project-resultaatgerichte aanpak
  De succesvolle activiteiten en programma's stroomlijnen en goede praktijken uitwisselen
 • Verspreiding van succesvolle ervaringen die door lokale actoren en partners in het veld kunnen worden overgenomen, zodat lokale gemeenschappen mondiger worden en hun ontwikkeling wordt gestimuleerd.
 • Krachten bundelen en gemeenschappelijke initiatieven nemen met belangrijke belanghebbenden (privaat en publiek) om onze impact te maximaliseren
 • De stem verheffen en de belangen behartigen van jonge asielzoekers in België en vluchtelingen in het Midden-Oosten en een brug slaan tussen verschillende culturen en verschillende mentaliteiten voor de rechten van kinderen en vrouwen
 • Toezicht houden op en pleiten voor de naleving van Europees en internationaal beleid
 • Sociaal-culturele en economische empowerment, onderwijs, inclusie en integratie, humanitaire hulp
 • Mensenrechten, sociale en culturele rechten van minder bevoorrechte groepen & Onderwijs
 • Human, social and cultural rights of less privileged groups
 • Onderwijs voor mondiaal en solidair burgerschap
 • Vluchtelingengemeenschappen - bottom-up benadering
 • Alle actoren met belangen op het gebied van migratie - multistakeholderbenadering
 • algemeen publiek
 • België and Midden-Oosten
nl_NLDutch