Onderwijs

Empowerment

humanitarian aid

BEWUSTWORDING

Wat doen we?

Belgian Support Beyond Borders (SBO) is a non-profit organization dedicated to sustainable development, working in the fields of inclusion and integration of migrant and refugee communities in Belgium (Brussels), the MENA region, and the Global South. We assist vulnerable and displaced populations, affected by conflicts or climate changes, by providing immediate and long-term educational and humanitarian support to improve their quality of life and promote their self-reliance. SBO is committed to serving the most vulnerable women, youth, and children with innovation and determination, aiming to build a more inclusive and equitable future for all. We advocate for their rights at local, national, European, and international levels through our initiatives focused on children's education, women's empowerment, equal opportunities, human rights, and youth as agents of change.
SBO is actief zowel in België, waar het hoofdkantoor is gevestigd, als in de MENA-regio en het Globale Zuiden.
In de MENA-regio en het Globale Zuiden werken wij samen met lokale gemeenschappen om onderwijs- en empowermentprogramma's te ondersteunen die zijn afgestemd op de lokale behoeften. We bieden kinderen en jongeren informeel onderwijs om hen de tools te geven om toegang te krijgen tot het officiële schoolsysteem en hun volledige potentieel te ontwikkelen. Voor vrouwen bieden wij empowermentprogramma's, capaciteitsopbouw en psychologische ondersteuning, zodat zij hun eigen toekomst kunnen vormgeven door middel van onze leiderschaps-, ondernemerschaps-, socio-professionele integratie- en sociale inclusieprogramma's.
In de MENA-regio en het Globale Zuiden werken wij samen met lokale gemeenschappen om onderwijs- en empowermentprogramma's te ondersteunen die zijn afgestemd op de lokale behoeften. We bieden kinderen en jongeren informeel onderwijs om hen de tools te geven om toegang te krijgen tot het officiële schoolsysteem en hun volledige potentieel te ontwikkelen. Voor vrouwen bieden wij empowermentprogramma's, capaciteitsopbouw en psychologische ondersteuning, zodat zij hun eigen toekomst kunnen vormgeven door middel van onze leiderschaps-, ondernemerschaps-, socio-professionele integratie- en sociale inclusieprogramma's.
SBO zet zich in om de planeet en al haar inwoners weer op het pad van duurzaamheid te brengen. In dit opzicht werken wij voornamelijk aan de volgende 5 Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
Kwaliteitsonderwijs (4)
Gendergelijkheid (5)
Waardig werk en economische groei (8)
Verminderde ongelijkheid (10)
Vrede, justitie en sterke instituties (16)
Partnerschappen om de doelen te bereiken (17)

SB Overseas in cijfers

vrouwen

KINDEREN

tieners

FAMILIES

Nu

Meer dan ooit

Kinderen hebben

uw hulp

om te overleven en te gedijen

2088 kinderen ontvingen niet-formeel onderwijs in Libanon

624 youth in Lebanon learned new skills and languages

1024 women empowered in a safe space in Lebanon

21000 families in Lebanon received distributions of essential aids

78 volunteers taught with us in Lebanon

Ethiek en Integriteit

We zijn vastbesloten om de hoogste normen van ethiek en integriteit te handhaven in al onze acties en interacties. Onze missie om vluchtelingen en migrantenvrouwen te ondersteunen is gebaseerd op fundamentele principes die ons dagelijks werk sturen en een omgeving van respect, transparantie en verantwoordelijkheid garanderen.

We moedigen iedereen aan, of het nu een begunstigde, partner, personeelslid of vrijwilliger is, om elke schending van dit handvest of elk gedrag dat in strijd is met onze waarden te melden. Meldingen kunnen vertrouwelijk worden gedaan en zullen uiterst serieus worden behandeld.

Neem voor klachten of meldingen contact op met ons ethiek- en integriteitsteam op het volgende e-mailadres integrite@sboverseas.org

nl_NLDutch