BELGIË MOET HET EUROPEES PACT INZAKE MIGRATIE EN ASIEL VERWERPEN

“not this impact”campaign launch

 

CNCD – PERSBERICHT | 6 OKT 2023

EUROPEAN PACT ON MIGRATION AND ASYLUM MUST BE REJECTED

Van 6 tot 19 december 2023 neemt CNCD-11.11.11 samen met tal van Belgische en Europese maatschappelijke organisaties deel aan de campagne "Not This Pact". Met deze campagne roepen zij op om de onderhandelingen over het Europees Pact inzake Migratie en Asiel, die het Spaanse voorzitterschap van de Raad de komende weken wil afronden, stop te zetten. Ze vragen om ze opnieuw op te starten op een nieuwe basis, in lijn met de mensenrechten en de visie van het Global Compact on Migration.

 

Drie jaar na de presentatie van het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw pact inzake migratie en asiel, lopen de onderhandelingen ten einde. Het nieuwe pact zou uiterlijk dinsdag 19 december moeten worden aangenomen, onder het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Gezien de inhoud merken veel maatschappelijke organisaties echter op dat er geen lering is getrokken uit de opvangcrisis van 2015.

Een Europees pact inzake migratie en asiel is een noodzaak, maar alleen als het is gebaseerd op de beginselen van migratiegerechtigheid: het opbouwen van partnerschappen voor duurzame ontwikkeling met landen en regio's van herkomst, het openen van veilige en legale migratiekanalen, strikte naleving van het internationaal recht, intra-Europese solidariteit bij de opvang van asielzoekers en de bestrijding van alle vormen van discriminatie op Europees grondgebied. Het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, dat in 2018 werd ondertekend, betekende een stap voorwaarts in deze richting, die als inspiratie zou moeten dienen voor het Europese pact.

In zijn huidige, bijna definitieve versie ondermijnt het echter het asielrecht en de grondrechten, instrumentaliseert het de hulp aan derde landen en conditioneert het deze, behoudt het de "hotspot"-aanpak (vasthouden, sorteren, uitwijzen) en vormt het daarom een reëel gevaar voor migranten. Het biedt geen oplossingen op korte of lange termijn en dreigt praktijken te legaliseren die in strijd zijn met het internationaal recht. De organisaties die deelnemen aan de campagne "Niet dit pact" roepen daarom op om de onderhandelingen over het pact te stoppen en opnieuw te beginnen op een nieuwe basis van solidariteit, openheid en respect voor mensenrechten.

Gedurende de dertien dagen van de campagne zullen de organisaties een gemeenschappelijke hashtag - #NotThisPact - en verschillende specifieke hashtags - #NoRacism, #NoDetention, #NoPushback, #MoreProtection, #NoCriminalization - gebruiken om de vele gevaren van het pact aan de kaak te stellen en alternatieven voor te stellen die de mensenrechten respecteren.

 

Deze campagne wordt op Belgisch en Europees niveau gesteund door CNCD-11.11.11, 11.11.11, Ciré, Vluchtelingenwerk, Caritas, Jesuit Refugee Service Europe, Euromed Droits, Picum, Save the Children, Border Violence Monitoring Europe en Migreurop.

 

 

nl_NLDutch