SB ESPOIR

SB Espoir is een project dat rechtstreeks werkt in de opvangcentra die jonge asielzoekende minderjarigen en vrouwen opvangen, en dat levensvaardigheden en psychosociale ondersteuningsactiviteiten uitvoert om hen te helpen bij hun nieuwe leven in Brussel. Het project is al actief in Brussel, van het werken met jongeren die in 2015 op ad-hocbasis en op basis van behoeften in Park Maximillian aankwamen tot nu.

Binnen SB Espoir pilotten we in 2019 een uitbreiding van activiteiten met een vrouwen- en meidencentrum in Jette genaamd "Son Choix, Son Avenir" (haar keuzes, haar toekomst). Dit project richt zich op het bevorderen van sociale inclusie, persoonlijke ontwikkeling en toegang tot kansen voor asielzoekende meisjes en vrouwen.

MISIES

  • Vluchtelingen helpen hun leven weer op te bouwen. Hiervoor bouwen we duurzame projecten gericht op onderwijs, empowerment en humanitaire hulp.
  • Geef voorrang aan vrouwen en kinderen omdat hun veiligheid en welzijn meer onder druk staan.
  • De integratie en inclusie van niet-begeleide minderjarigen en families die asiel zoeken in België bevorderen
  • Een brug slaan met en tussen de lokale en internationale gemeenschap van vrijwilligers en partnerschappen opbouwen met lokale, Europese en internationale actoren
  • Begunstigden in staat stellen terug te keren naar hun land van herkomst
  • Meer ruimten, mogelijkheden, middelen en programma's bieden om de dialoog en sociale cohesie te bevorderen en discriminatie en segregatie te bestrijden.

VISIE

Onze visie is een wereld waarin vrouwen en kinderen zich veilig, hoopvol en gezond kunnen voelen en waarin ze hun eigen toekomst vorm kunnen geven.

nl_NLDutch